En Trameve queremos que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexan independentes dos dispositivos físicos dos navegadores web empregados, cofificados cos estándares técnicos de uso libre e gratuitos, e accesibles para navegadores adaptados a persoas con discapacidades ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

A Unión Europea, na resolución do Consello do 25 de marzo d 2002, anima aos Estados membros a ter en conta a necesidade de que os contidos dixitais sexan accesibles e, seguindo esta recomendación, a Ley 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, dispón que as Administracións Públicas adoptarán as medidas necesarias para que a información dispoñible nas súas páxinas de internet sexan accesibles a persoas con discapacidade e de idade avanzada, dacordo cos criterios de accesibilidade ao contido xeralmente recoñecido, antes do 31 de decembro de 2005.

En coherencia con este obxectivo, o deseño da web de Trameve realizouse tendo en conta as recomendacións de accesibilidade para o primeiro nivel de prioridade das directrices WAI do W3C.

XHTML 1.0 Strict validoCSS 2.1 validoWCAG v2 AAA Valido

Tamaño do texto

Podes mudar o tamaño da fonte deste documento á súa preferencia a través do seu navegador: en Internet Explorer, selecciona Ver, logo o tamaño de texto e, a continuación o tamaño que queiras. En Firefox, selecciona Ver, logo Tamaño e despois Aumentar ou Reducir.

Formuarios

Todas as etiquetas de formularios asocianse cos campos con etiquetas HTML.

Javascript

JavaScript úsase na páxina web para facilitar o seu uso, pero é posible navegar pola web sen el.

CSS

Este sitio emprega follas de estilo CSS para o deseño visual. Se o seu navegador ou dispositivo de navegación non as soporta o uso marcado semántico estruturado garante que o contido de cada páxina continúe a ser lexible e claramente estruturado.

Referencias de accesibilidade